NIET DOOR HET BOS

Red Bennebroek van een onleefbare situatie

Introductie

Duinpolderweg: wat hangt ons boven het hoofd? De leefbaarheid in onze dorpskernen staat op het spel. Wilt u meer informatie? Onderaan deze homepage kunt u zich opgeven voor de elektronische nieuwsbrief. Hebt u vragen? Mailt u dan naar: nietdoorhetbos [at] gmail .com. Stichting Bescherming Erfgoed zet zich in voor ons erfgoed.

Wij zijn tegen de aanleg van de Duinpolderweg.  Dit wordt een stroomweg die loopt van de N206 bij de Zilk naar de A4 bij Hoofddorp. Onderzoek heeft aangetoond dat de weg niets oplost, te duur is, zorgt voor ernstige verkeerstoename op noord-zuid wegen door de kernen. Bovendien is deze weg schadelijk voor onze natuur. Wat beweegt bestuurders om door te gaan met dit project? Wij weten het niet. Het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) waarin bestuurders elkaar ontmoeten, speelt zich in beslotenheid af. Ons wordt niets verteld. Bestuurders hebben het over go, no go, we gaan er blind voor! Dit project lijkt vooral politiek gestuurd. Het voorkeurstracé gaat om de Tiltenberg, langs de Waterleidingduinen, dwars door de waardevolle strandvlakte van Vogelenzang en het bos van de Geestgronden en tenslotte door de Oosteinderpolder in Hillegom, stuk voor stuk belangrijke cultuurhistorische gebieden. Een deskundige formuleert het als volgt: ‘Op basis van de informatie die de onderzoeker ter beschikking had, kan de conclusie getrokken worden dat de realisatie van de Duinpolderweg meer problemen creëert dan het oplost omdat deze stroomweg veel verkeer zal aantrekken die het onderzochte gebied van de Bollenstreek, Haarlemmermeer of Zuid- Kennemerland-Zuid niet als bestemming heeft.’


08okt

Petitie, belangrijk bericht

19:17 |

https://petities.nl/petitions/geen-duinpolderweg?locale=nl

Oosteinderlaan

Vrijdag 7 oktober ontvingen wij de oproep om de petitie Geen Duinpolderweg te ondertekenen. Georganiseerd door 50PLUS.Bent u tegen de aanleg van de Duinpolderweg, dan vragen wij u deze petitie te tekenen. Het kan van belang zijn voor de besluitvorming a.s. woensdag in de Staten van Zuid-Holland.

Het persbericht van 50PLUS Zuid-Holland met bijbehorende petitie ‘Geen Duinpolderweg’ luidt als volgt:
50PLUS Zuid-Holland faliekant tegen aanleg Duinpolderweg en start petitie
“Natuur en leefbaarheid Bollenstreek mogen niet de dupe worden van expansiedrift stadsregio Amsterdam”
De Statenfractie van 50PLUS Zuid-Holland blijft zich met hand en tand verzetten tégen de komst de Duinpolderweg, een nieuwe verbindingsweg tussen de N206 en de A4. De partij is een petitie gestart tegen de komst van de omstreden weg door de Duin- en Bollenstreek.
“Het kan niet zo zijn wij in de Bollenstreek natuur moeten opofferen, omdat de stadsregio Amsterdam wil groeien”, aldus de 50PLUS Statenlid John Struijlaard, die zich verbaast over de voortrekkersrol van de provincie Noord-Holland. “Het grootste gedeelte van dit infrastructuurproject ligt in Zuid-Holland, dan is het vreemd dat Noord-Holland hier ‘in charge’ is. Nog vreemder is dat de stadsregio Amsterdam alle onderzoeken naar de realisatie van de Duinpolderweg heeft betaald en bovendien een Lees verder

Lees meer
22apr

De gezamenlijke Statenvergadering 20 april

19:20 |

Zandlaan

Hoe is het afgelopen op woensdagavond 20 april? Het Haarlems Dagblad heeft er het nodige over geschreven. Wij publiceren hieronder twee artikelen. Opvallend: de beide koppen beginnen met ‘Meer‘: Meer tijd voor advies en Meer transparantie. Transparantie in dit onderwerp is compleet afwezig. Op de eerste plaats is daar de Stuurgroep waar bestuurders uit de regio voor spek en bonen in zitten. Want mevrouw Post maakt daarin de dienst uit. Zij zegt het zelf: ‘Ik lees alles, ik weet alles en ik beslis alles en ik alleen’. Mevrouw Post heeft zo ongelooflijk veel macht dat ze iedereen haar wil op kan leggen en iedereen luistert braaf. De wethouders hebben de dringende instructie gekregen niet uit de school te klappen wat er wordt besproken in dit geheime genootschap en daar voldoen zij aan want bang zijn is de norm. Stel je voor dat je daar als wethouder niet aan gehoorzaamt. … Ja, wat dan? Wat kan er dan in vredesnaam mis gaan? Er staat geen straf op, er kan zo’n wethouder niets gebeuren. Maar om de een of andere reden zitten ze als rietjes te beven. Nu maar hopen dat de wethouder uit Hillegom doet wat hij zegt: Lees verder

Lees meer
18apr

Een film van Milieudefensie

20:17 |

Eerder hebben wij u bericht hoe de commissievergadering van de Staten Z-H verliep vorige week.

Hier publiceren wij de link naar de Milieudefensie video van deze vergadering: https://milieudefensie.nl/lokaal/haarlem/nieuws/video-film-md-haarlem-toont-vele-tegenstand-van-grootschalige-duinpolderweg

Een film met een duidelijke boodschap. Prima gedaan Milieudefensie. Wij zijn dik tevreden. En kijk maar eens hoe veel mensen er in de zaal zaten vorige week. Het leeft. Wij zeggen: stop met het project. Geen Duinpolderweg. Lees verder

Lees meer
18apr

Platform NOG schort deelname Adviesgroep op

20:14 |

Het Platform NOG heeft deelname aan de adviesgroep op. Daarover heeft het Platform NOG een duidelijke brief gestuurd aan de gedeputeerde, mevrouw Post. De adviesgroep is niet representatief samengesteld. Daarbij komt dat sprake is van een zeer hoge werkdruk binnen een veel te kort tijdsbestek. Bovendien is van echt overleg en advies geen sprake als er niet over alternatieven gesproken mag worden. Kortom: dit is een schijnvertoning. Als er aan draagvlak gewerkt moet worden, dan moet er ook echt werk van gemaakt worden. De provincie bakt er helemaal niks van, is ons idee. Dit is een schijnvertoning en dan kun je maar beter de eer aan jezelf houden. Op het moment dat de provincie weer van goede wil is en zegt dat er normaal gesproken en overlegd kan worden, dan kan er natuurlijk altijd weer aangeschoven worden. Maar het begint met vertrouwen. En daar ontbreekt het aan. Enorm triest natuurlijk dat de bestuurders het niet zo nauw nemen met de inbreng van betrokken en deskundige burgers en organisaties. PlatformNOG

PlatformNOG

 

Op de foto ziet u enkele betrokken deelnemers aan het Platform NOG tijdens het inspreken in de Staten van Z-H vorige week. Lees verder

Lees meer
17apr

Bolkestein aan het woord in de Commissievergadering 12 april in Bloemendaal

19:36 |

Bolkestein

 

Op 12 april stond het onderwerp Duinpolderweg ook op de agenda van de commissie grondgebied in Bloemendaal.

Fractievoorzitter van de VVD, Martijn Bolkestein, ging er eens uitgebreid voor zitten. Hij wist meteen te vertellen dat alle raadsleden er hetzelfde ‘in’ stonden. Hij verwees naar een motie over de Duinpolderweg en zei dat de standpunten helder waren/zijn:

  • geen Duinpolderweg vlak langs Bloemendaal
  • niet een weg op Bloemendaals grondgebied
  • als de weg er toch komt, dan moet die worden ingepast in het landschap (verdiepte ligging)
  • de weg moet verkeerssituatie in Bloemendaal verbeteren
  • de weg moet gecombineerd worden met de aanleg van de Mariatunnel

Dit is een motie uit de oude doos. Er is intussen veel gebeurd, maar de Duinpolderweg lijkt meneer Bolkestein geen biet te interesseren, anders had hij zich wel verdiept in de actualiteit. Voor Bolkestein bestaat blijkbaar alleen het hoge en droge Bloemendaal. De polders en bollenvelden zijn de ver van zijn bed show.

Een cursus topografie is ook wel handig. We hebben eerder al moeten constateren tot onze spijt dat VVD-ers geen flauw benul hebben van topografie. Zo ook de inmiddels opgestapte VVD wethouder van Hillegom, Ivo ten Hagen die tot tot ons geluk is opgestapt en is Lees verder

Lees meer
Niet door het bos is een initiatief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid - Kennemerland